Облици и нивои насиља

Облици и нивои насиља у васпитно-образовним установама

PREDAVANJE SLIKA 1

Тим  за  заштиту  од  насиља, злостављања  и  занемаривања  школе  одржао  је  за  време  часова  одељењских  заједница  у   периоду  од 2.2. до 9.2.2015. године   за све  ученике  виших  разреда  едукативна  предавања  на  тему  ,,Облици  и  нивои  насиља,,.  Циљ  предавања  је подизање  свести  о  појму  насиља, његовим  облицима  и  нивоима   у  контексту   превенције  самог   насилничког  понашања  у  школи.

 

Додатне информације