Стручно усавршавање наставника - Трибина и саветовање

Стручно усавршавање наставника - Трибина и саветовање

 

Дана   16.12.2019. у  нашој  школи  за  наставнике , учитеље  и  васпитаче са  територије  наше  општине  одржано  је  саветовање  ,,Од  исхода  до  оцене; Вођење  електронског  дневника  уз  примену  законске  регулативе ,, 

и  трибина  ,,Спољашње  вредновање  установа - 2. круг,, у  организацији  ОШ „ Иво Лола Рибар „ и Друштва учитеља  општине  Велико  Градиште  и  Голубац.

Присутнима  су  о  поменутим  темама  говорили  представници  Министарства задужени  за  послове основног  образовања  и  васпитања, представници ЗУОВ-а, председница Друштва учитеља Београд ,  директор  Завода  за вредновање  квалитета  образовања  и  васпитања, начелник  Школске  управе  Пожаревац  и  саветници - спољни  сарадници МПНТР.  Излагачи  су  скренули  пажњу  на  новине  у  законској  регулативи  , значају  и  улози  исхода  у  процесу  праћења  и  вредновања  постигнућа  ученика , примени самих  новина  у  млађим  разредима  основне  школе  и  вођењу  Е-дневника , затим  о  систему за  осигурање  квалитета  кроз  јединство спољашњег  вредновања  и  самовредновања , како  може  да  изгледа   бољи  пут  до квалитетнијег  образовања  у  Србији , као и  примере  из праксе  ради  подстицања  успешности  ученика  кроз праћење  и  вредновање   њихових  постигнућа  и  обезбеђивање  ефикасности  управљања  процесом  учења  на  часу  ,  Водитељи су након излагања одговарали на постављена питања полазника и тако отклонили неке недоумице.

Додатне информације