Распоред звона

Рапоред звона за школску 2021/2022. годину

РАЗРЕДНА И ПРЕДМЕТНА НАСТАВА У ЦЕНТРАЛНОЈ ШКОЛИ

ПРЕТЧАС: 7:10 - 7:55

1. ЧАС 8:00 - 8:45

ВЕЛИКИ ОДМОР - 15 МИНУТА 

2. ЧАС 9:00 - 9:45

ВЕЛИКИ ОДМОР 20 МИНУТА

3. ЧАС 10:05 - 10:50

4.ЧАС 10:55 - 11:40 

5.ЧАС 11:45 - 12:30

6.ЧАС 12:35 - 13:20

7.ЧАС 13:25 - 14:05

Додатне информације