Извештај Комисије за стручно усавршавање за школску 2017/18. годину

 

Извештај Комисије за стручно усавршавање за школску 2017/18. годину

Извештај комисије за стручно усавршавање за крај школске 2015/16.

Извештај комисије за стручно усавршавање за крај школске 2015/16.

 

Извештај комисије за стручно усавршавање за крај школске 2015/16.

Стручно саветовање - Вођење јавне евиденције у школи

Стручно саветовање – Вођење јавне евиденције у школи

IMG 5019У циљу унапређивања система oцењивања ученика у првом разреду основног образовања и васпитања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи.
По објављивању Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи, Министарство је сачинило стручно упутство које садржи смернице за примену тог подзаконског акта, а сходно учињеним изменама израђени су и одговарајући обрасци јавних исправа.
У међувремену, јавила се потреба за додатним појашњењима, односно обукама које би унапредиле вештине учитеља да што квалитетније и ефикасније воде евиденцију у складу са новим прописима.

Опширније: Стручно саветовање - Вођење јавне евиденције у школи

Извештај комисије за стручно усавршавање за крај 1. полугодишта 2016/17.

Извештај комисије за стручно усавршавање за крај 1. полугодишта 2016/17.

 

Извештај комисије за стручно усавршавање за прво полугодиште 2016/17. године

Правилник о стручном усавршавању 2015

Правилник о стручном усавршавању 2015

Додатне информације