foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


012/7662-132
osilrpd@gmail.com
Контактирајте нас

ОШ "Иво Лола Рибар"

Велико Градиште

УПИС ПРВАКА У ШКОЛСКУ 2015/16.

школа-вас-поз1-580x333

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ

pobednici-285x300

ЗАВРШНИ ИСПИТ 2015.

zbirke

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

На основу члана 48 (Програм сарадње са породицом) Закона о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС" бр.55/2013), Школа спроводи програм сарадње са породицом који обухвата и организацију ОТВОРЕНОГ ДАНА ШКОЛЕ СВАКОГ МЕСЕЦА, када родитељи могу да присуствују образовно-васпитном раду. Према организацији рада Школе, родитељи могу присуствовати часовима сваког последњег наставног понедељка у месецу.

САВЕТ РОДИТЕЉА

У Савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења, односно васпитне групе ако школа остварује предшколски програм.

У установи у којој стичу образовање деца и ученици са сметњама у развоју, члан савета родитеља је и представник родитеља деце, односно ученика са сметњама у развоју.

Савет родитеља:
1) предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања;
2) предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе;
3) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
4) учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
5) разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;
6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;
8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
9) учествује у поступку прописивања мера из члана 42. овог закона;
10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
11) разматра и друга питања утврђена статутом.
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.
Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета.

Чланови Савета родитеља за школску 2015/2016.годину 

редни бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
 
 
30.
 
31.
32.
 
33.
34.
 
35.
36.
 
37.
38.
 
39.
 
40.
41.
 
42.
43.
 
 
44.
45.
 
46.-47.
 
одељење
1-1
1-2
1-3
2-1
2-2
3-1
3-2
3-3
4-1
4-2
4-3
5-1
5-2
5-3
5-4
6-1
6-2
6-3
6-4.
7-1.
7-2.
7-3
7-4
7-5
8-1
8-2
8-3
8-.
8-5
Подручна 
Рам
1-4разред
Бискупље
2-4 разред
1-3 разред                      
Затоње
2-4 разред
1-3 разред
Кисиљево
1-3 разред
2-4 разред
Тополовник
1-3разред
2-4  разред
Острово
1-4 разред
Пожежено
2-4 разред
1- 3 разред
Кусиће
2-4 разред
1-3 разред
 
Триброде
1-2 разреда
3-4 разреда
Спец.одељ.
3,5,6,7,8 р.умр
 
Име и презиме родитеља
Будимир  Богичевић
Драгана  Пајић
Ивана  Ненадић
Шундрић  Никола 
Јовић  Снежана
Ивановић  Јелена
Тања  Перић
Валентина  Јанковић
Надица  Дамњановић
Данијела  Стевић
Раница  Стефановић
Данијел  Стаменковић
Жељка  Станковић
Сузана  Васиљевић
Дубравка  Живојиновић
Пауновић  Сандра 
Ђуричић  Александар
Новаковић  Слободан
Александра  Живковић
Завиша  Васиљковић
Јелена  Боговац
Малиша  Стевић
Биљана  Лукић
Сања  Јевтић
Ивана  Животић
Јовановић  Борко
Обретковић Јелена
Панчић  Иван 
Јелена  Миленковић
     одељења
 
Анкица  Миловановић 
 
Златица  Живковић
Александра  Јенић
 
Марио  Миленковић
Никица  Миладиновић
 
Марина  Ђорђевић
Maja Jeринић
 
Далиборка  Јовановић
Лепић  Биљана
 
Станковић  Биљана
 
Данијела  Мандић
Митић  Љубица
 
Домановић Ивана
Стана  Стојадиновић
 
 
Снежана  Радовановић
Славица  Јовановић
 
Стокић  Славица
 

Где се налазимо

kontaktmand

 

 

ОШ "Иво Лола Рибар" 

12220 Велико Градиште

Бошка Вребалова 1а

Контактирајте нас

kontakt2-300x205

e-mail: osilrvg.direktor@gmail.com

           osilrss@gmail.com

           sekretar.osilr@gmail.com

tel/fax:

012/7662-132 - директор, секретар

012/7662-512 - рачуноводство, стручна служба


Copyright © 2018 Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Veliko Gradište Rights Reserved.