НАШЕ АКТУЕЛНОСТИ

Извештај о реализацији Годишњег плана и Школског програма

за школску 2022/2023. годину

 

Извештај о реализацији Годишњег плана и Школског програма за школску 2022/2023. годину можете прочитати на следећем линку. Извештај је разматран на седницама Ученичког парламента, Наставничког већа и усвојен је од стране Школског одбора на седници која је одржана 15.9.2023. године.

Додатне информације