НАШЕ АКТУЕЛНОСТИ

Годишњи план рада за школску 2023/2024. годину

 

Годишњи план рада за школску 2023/2024. годину разматран је на седницама Ученичког парламента, Наставничког већа и Савета родитеља. На седници Школског одбора која је одржана 15.9.2023. године, Школски одбор једногласно је усвојио Годишњи план рада за школску 2023/2024. годину. Документ можете прочитати на следећем линку.

Додатне информације