Aneks Godišnjeg plana za 2022/2023.

Анекс Годишњег плана за школску 2022/2023.годину

На основу члана 16. Закона о родној равноправности, доноси се Анекс Годишњег плана школе за школску 2022/2023.годину са посебним мерама за остваривање родне равноправности.

 Анекс Годишњег плана можете погледати овде.

Додатне информације