Распоред звона

Рапоред звона за школску 2020/2021. годину

РАЗРЕДНА НАСТАВА У ЦЕНТРАЛНОЈ ШКОЛИ И У ПОДРУЧНИМ ОДЕЉЕЊИМА

ПРВА СМЕНА /ПРВА ГРУПА

1. ЧАС 8:00 - 8:30

2. ЧАС 8:35 - 9:05

ВЕЛИКИ ОДМОР 20 МИНУТА

3. ЧАС 9:10 - 9:40

4.ЧАС 10:00 - 10:30

 

ДРУГА СМЕНА /ДРУГА ГРУПА

1.ЧАС 11:00 - 11:30

2.ЧАС 11:35 - 12:05

ВЕЛИКИ ОДМОР 20 МИНУТА

3. ЧАС 12:25 - 12:55

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

1.ЧАС 8:00 - 8:30

2.ЧАС 8:35 - 9:05

3.ЧАС 9:10 - 9:40

ВЕЛИКИ ОДМОР: 20 МИНУТА

4.ЧАС 10:00 - 10:30

5.ЧАС 10:35 -11:05

6.ЧАС 11:10 - 11:40

 

Додатне информације