Продужени боравак

Picture3

 

Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима нижих разреда основне школе и представља могућност да деца поред редовне наставе, буду у школи још један део дана, док су им родитељи на послу. Рад у продуженом боравку се одвија према предвиђеном плану који обухвата:

- часове учења - обнављање, утврђивање и проширивање знања стечених на часовима редовне наставе, израда домаћих задатака и вежбање читања и писања;

- слободне активности - учествовање у секцијама (ликовна, литерарна, драмска, ритмичка, луткарска) и креативним радионицама.- слободно време - физичке активности, дечје игре, друштвене игре, асоцијације, ребуси, укрштенице, загонетке, мозгалице.

Picture99Рад у продуженом боравку није само писање домаћих задатака, играње и чување деце. То је специфичан дидактички феномен који није ни настава ни играње, ни слободне активности, а понајмање само чување деце, већ добро разрађен и уравнотежен облик рада с циљем целовитог развоја ученика.

Од септембра 2012.године у нашој школи почео је са радом продужени боравак. Продужени боравак ради у две смене (када су деца у редовној настави пре подне, боравак ради поподне и обрнуто).

 

Распоред активности:

I смена  
07,00-08,00 долазак ученика у боравак, јутарња гимнастика
08,00-08,45 обнављање и утврђивање стечених знања са часова редовне наставе, вежбе читања и писања
08,45-09,00 прање руку, ужина
09,00-10,00 израда домаћих задатака
10,00-10,30 слободно време за игре по избору ученика
10,30-12,00 слободне активности (учешће у секцијама и креативним радионицама)
12,00-12,25 прање руку, ручак у трпезарији школе
12,25-12,30 припремање за часове редовне наставе и напуштање учионице продуженог боравка
II смена  
11,40-12,30 долазак ученика са часова редовне наставе у учионицу продуженог боравка, разгибавање, слободно време за одмор и игру
12,30-13,00 прање руку, ручак у трпезарији школе
13,00-14,00 обнављање и утврђивање стечених знања са часова редовне наставе, вежбање читања и писања
14,00-15,00 израда домаћих задатака
15,00-15,15 прање руку, ужина
15,15-16,30 слободне активности (учешће у секцијама и креативним радионицама)
16,30-17,00 паковање књига, сређивање радног простора, долазак родитеља и напуштање учионице продуженог боравка

Додатне информације